/ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN 24V-1.5A

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN 24V-1.5A

1.  Đầu vào:

Dải điện áp hoạt động                     :    200Vac – 240Vac

Tần số                                            :    50 Hz ± 1%

Dòng không tải                               :    85 mA

Dòng có tải                                     :    250 mA

Công suất không tải                        :    4.5 W

Công suất có tải                              :    ≤ 45W

(Điều kiện đo: tại 220Vac, tải nếu có là dòng đầu ra 1.3Adc, trong môi trường nhiệt độ 25± 2ᴼC).

 • 1.  Đầu vào:

  Dải điện áp hoạt động                     :    200Vac – 240Vac

  Tần số                                            :    50 Hz ± 1%

  Dòng không tải                               :    85 mA

  Dòng có tải                                     :    250 mA

  Công suất không tải                        :    4.5 W

  Công suất có tải                              :    ≤ 45W

  (Điều kiện đo: tại 220Vac, tải nếu có là dòng đầu ra 1.3Adc, trong môi trường nhiệt độ 25± 2ᴼC).

   

  2.  Đầu ra:

  Điện áp một chiều không tải            :    31.0 ± 0.7 Vdc

  Điện áp một chiều có tải                  :    22.0 Vdc

  Tỷ lệ sụt áp                                     :    ≤25 %

  (Điều kiện đo: tại 220Vac, tải nếu có là dòng đầu ra 1.3Adc, trong môi trường nhiệt độ 25± 2ᴼC).

   

  3.  Nhiệt độ:

  Nhiệt độ lõi sắt từ (không vỏ)                  :    < 80 C

  Nhiệt độ lõi sắt từ (có vỏ)                        :    < 90ᴼC

  Nhiệt độ bề mặt vỏ hộp                           :    < 60ᴼC

  (Điều kiện đo: lấy ngay sau thời điểm 60 phút chạy tải 1.3Adc ở điện áp nguồn nuôi 220Vac, trong môi trường nhiệt độ 25 ± 2 C).