/ Dây kết nối / Dây kết nối Điện tử

CÁC LOẠI DÂY KẾT NỐI KHÁC

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY KẾT NỐI MÀN HÌNH

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY HÀN LED, LINH KIỆN

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY KẾT NỐI NGUỒN

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY KẾT NỐI BO MẠCH

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY TRUYỀN TÍN HIỆU

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

GIẮC ĐIỆN TỬ

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ