Tầm nhìn G8:

Trở thành một tập đoàn TOP 100 Việt Nam về sản xuất và cung cấp giải pháp cho các sản phẩm thiết bị điện – điện tử năm 2030. Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm dịch vụ sau bán hàng.