/ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN 24V-1.5A SASO

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN 24V-1.5A SASO

1.  Đầu vào:

Dải điện áp hoạt động                     :    200Vac – 240Vac

Tần số                                            :    50 Hz ± 1%

Dòng không tải                               :    ≤ 85 mA

Dòng có tải                                     :    ≤ 250 mA

Công suất không tải                        :    ≤ 4.5 W

Công suất có tải                              :    ≤ 45W

 •     

  1.  Đầu vào:

  Dải điện áp hoạt động                     :    200Vac – 240Vac

  Tần số                                            :    50 Hz ± 1%

  Dòng không tải                               :    ≤ 85 mA

  Dòng có tải                                     :    ≤ 250 mA

  Công suất không tải                        :    ≤ 4.5 W

  Công suất có tải                              :    ≤ 45W