/ DÂY SƯỜN CHÍNH

DÂY SƯỜN CHÍNH

Chất liệu dây: UL / CSA, CE, VDE, SAA, CB, v.v.

Spec dây: Dây có thể là UL / CSA, CE, VDE, SAA, CB, v.v.

Phương thức kết nối: Theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng

Ứng dụng: Xe Điện

 • Bộ dây kết nối trung tâm tới các bộ phận điều khiển trên xe.

  Model: G8 - XD0001

  Chất liệu dây
  UL/CSA,CE, VDE,SAA,CB,……
  Thông số dây Dây có thể là UL / CSA, CE, VDE, SAA, CB,…..
  Phương thức kết nối Theo bản vẽ hoặc mẫu của khách hàng
  Ứng dụng Xe Điện