/ DÂY CHỐNG GIẬT 230V-10A, 30mA

DÂY CHỐNG GIẬT 230V-10A, 30mA