/ Sản phẩm

BỘ NGUỒN 24V – 1.2A và 1.5A

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

MẪU DÂY NGUỒN 1

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

MẪU DÂY NGUỒN 2

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

MẪU DÂY NGUỒN 3

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

MẪU DÂY NGUỒN 4

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

HỆ THỐNG 3KW

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

HỆ THỐNG 5KW

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

HỆ THỐNG 10KW

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY GHIM BÌNH ACQUY

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY SƯỜN CHÍNH

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY GIM CẦU CHÌ

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

BỘ DÂY GHIM SẠC

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

BỘ DÂY ĐUÔI ĐÈN

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

BỘ DÂY SƯỜN CHÍNH

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

CÁC LOẠI DÂY KẾT NỐI KHÁC

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY KẾT NỐI MÀN HÌNH

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY HÀN LED, LINH KIỆN

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY KẾT NỐI NGUỒN

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY KẾT NỐI BO MẠCH

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

DÂY TRUYỀN TÍN HIỆU

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

GIẮC ĐIỆN TỬ

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ

LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TRÒN

FOB Price: US $0.001-0.02/ piece Min. Order: 1,000 piece

Liên hệ