Sứ mệnh:

Giúp nâng cao hình ảnh của Việt nam về sản xuất phụ trợ trong lĩnh vực điện, điện tử.

 

Tầm nhìn:

Năm 2030 sẽ trở thành một tập đoàn:

  • TOP 10 Việt Nam về sản xuất và cung cấp giải pháp cho các sản phẩm thiết bị điện – điện tử.
  • TOP 05 Việt Nam về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.