/ BỘ NGUỒN 24V – 1.2A và 1.5A

BỘ NGUỒN 24V – 1.2A và 1.5A

1.  Đầu vào:

Dải điện áp hoạt động                     :    200Vac – 240Vac

Tần số                                            :    50 Hz ± 1%

Dòng không tải                               :    85 mA

Dòng có tải                                     :    250 mA

Công suất không tải                        :    4.5 W

Công suất có tải                              :    ≤ 45W

(Điều kiện đo: tại 220Vac, tải nếu có là dòng đầu ra 1.3Adc, trong môi trường nhiệt độ 25± 2ᴼC).

 • Về nguyên lý hoạt động với bộ nguồn 24V. Nguồn 24V chuyển đổi từ dòng điện 220 -240V đầu vào đi qua 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp để chuyển đổi hạ dòng điện xuống thay vì sử dụng khối biến thế hạ áp về 24V. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, và các ứng dụng khác nhau mà người sử dụng chọn dùng các bộ nguồn có công suất khác nhau. Thông thường thì khi sử dụng ta sẽ tính toán về công suất sử dụng tối đa tương đương 70% công suất mà bộ nguồn có thể cung cấp.

  1.  Đầu vào:

  Dải điện áp hoạt động                     :    200Vac – 240Vac

  Tần số                                            :    50 Hz ± 1%

  Dòng không tải                               :    85 mA

  Dòng có tải                                     :    250 mA

  Công suất không tải                        :    4.5 W

  Công suất có tải                              :    ≤ 45W

  (Điều kiện đo: tại 220Vac, tải nếu có là dòng đầu ra 1.3Adc, trong môi trường nhiệt độ 25± 2ᴼC).

   

  2.  Đầu ra:

  Điện áp một chiều không tải            :    31.0 ± 0.7 Vdc

  Điện áp một chiều có tải                  :    22.0 Vdc

  Tỷ lệ sụt áp                                     :    ≤25 %

  (Điều kiện đo: tại 220Vac, tải nếu có là dòng đầu ra 1.3Adc, trong môi trường nhiệt độ 25± 2ᴼC).

   

  3.  Nhiệt độ:

  Nhiệt độ lõi sắt từ (không vỏ)                  :    < 80 C

  Nhiệt độ lõi sắt từ (có vỏ)                        :    < 90ᴼC

  Nhiệt độ bề mặt vỏ hộp                           :    < 60ᴼC

  (Điều kiện đo: lấy ngay sau thời điểm 60 phút chạy tải 1.3Adc ở điện áp nguồn nuôi 220Vac, trong môi trường nhiệt độ 25 ± 2 C).